2011년 10월 9일 일요일

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ့ ပင္စင္ေၾကးေတြကို အလုပ္ရွင္ေတြ ၾကားျဖတ္ယူေဆာင္ေန

EPSစနစ္ေအာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ သက္တန္းျပည့္ျပီး ကိုရီးယားကထြက္ခြာမယ့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သ မားမ်ား အေနနဲ႕ အလုပ္လုပ္ကိုင္စဥ္ကာလတေလွ်ာက္လံုး လစဥ္ေပးေဆာင္လာခဲ့တဲ့ မိမိတို႕ရဲ့ ပင္စင္ေၾကးေတြ(국민연금)ကို ျပန္ယူလို႕ မရတဲ့ အခက္အခဲေတြနဲ႕ ေတြ႕ၾကံဳေနၾကရပါတယ္။

ကိုရီးယားတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ အီးပီအက္စ္ အလုပ္သမားမ်ားအေနနဲ႕ မိမိတို႕ရဲ့ လစာမွ 4.5%၊ အလုပ္ရွင္မွ 4.5%စီ စုစုေပါင္း 9ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပင္စင္ေၾကး (국민연금) အျဖစ္ ျပည္သူ႕ပင္စင္ေၾကး ထိမ္းသိမ္းေရး ဌာန (국민연금관리공단)ထံ မျဖစ္မေနေပးေဆာင္ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အလုပ္ရွင္ အမ်ားစုဟာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ ေပးေဆာင္ၾကတဲ့  ပင္စာခေတြကို လစာထဲမွ လစဥ္ ျဖတ္ေတာက္ယူငင္ေနေပမယ့္လည္း ပင္စင္ေၾကးေတြကိုေတာ့ ပင္စင္ဌာနကို အမွန္တကယ္ မေပးေဆာင္ပဲ ေနေနၾကပါတယ္။

ျဖစ္ရပ္မွန္တခုကို တင္ျပရေသာ္ အာဆန္းျမိဳ႕ ဆြန္းဂ်န္းရပ္ကြက္ရွိ စက္ရံုတရံုက ဖိလစ္ပိုင္ အလုပ္သမား မိုက္ကယ္(အသက္၃၅)ဟာ အိမ္မျပန္ခင္ ပင္စင္ေၾကးမ်ား ထုတ္ယူရန္အတြက္ ပင္စင္ဌာနထံ သြားေရာက္ေတာင္းခံခဲ့ေပမယ့္ သူ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေပးေဆာင္လာခဲ့တဲ့ ပင္စာေၾကး စုစုေပါင္း ၀မ္၁၄သိန္း၅ေသာင္းကို အလုပ္ရွင္က ပင္စင္ဌာနထံ အမွန္တကယ္ ေပးေဆာင္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူက အလုပ္ရွင္ထံ သူ႕ရဲ့ ပင္စင္ေၾကးေတြကို ျပန္လည္ေတာင္းဆိုခဲ့ေပမယ့္္လည္း အလုပ္ရွင္က ျပန္မေပးပဲ ေနပါတယ္။

ထိုင္း အလုပ္သမား ဆြန္းခ်ိဳင္း(အသက္ ၃၀)ဟာလည္း ယခုလ ၁၀ရက္ေန႕မွာ ကိုရီးယားက ထြက္ခြာမွာ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ပင္စင္လစာ ၁၃သိန္း၉ေသာင္းကို မရရွိပဲျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္းက မထြက္ခြာႏိုင္ ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ပိုဆိုးတာက သူ႕အလုပ္ရွင္ရဲ့ လုပ္ငန္းအဆင္မေျပလို႕ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ လစာ ၉လစာကိုလည္း မရေသးတာေၾကာင့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ဖိုးေတာင္ မရွိတဲ့ အေျခအေနပါ။
ျပီးေတာ့ ထိုင္းအလုပ္သမား ဆမ္းလိ(အသက္ ၄၅)ဟာလည္း ပင္စင္ေၾကး ၁၈သိန္း၊ သီရိလကၤာက ဂ်ာနာကာ(အသက္ ၃၀)ဟာလည္း ပင္စင္ေၾကး၁၇သိန္း အသီးသီး မရၾကေသးပါ။

အခုလို အလုပ္ရွင္ေတြက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ့ ပင္စင္ေၾကးေတြကို ၾကားျဖတ္ယူေဆာင္ေနတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အီးပီအက္စ္စနစ္အရ ႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာေပးရမည့္ကာလဟာ အတိအက် သတ္မွတ္ခံထားရတာေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ေတြက ဒီအခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္း ယူၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ပင္စင္ဌာနေတြအေနနဲ႕လည္း  ပင္စင္ေၾကးကို လက္ခံ ရရွိေနေၾကာင္းဆိုတာကို ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားထံ လစဥ္ အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္း မရွိသလို အလုပ္ရွင္ေတြကလည္း အလုပ္သမားထံ အသိေပးျခင္းမ်ိဳး မရွိတာကလည္း ဒီျဖစ္ရပ္ဆိုးကို ျဖစ္ပြားေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းထဲက တခုပါ။

ပင္စင္ေၾကးရယူဖုိ႕အတြက္ တရားစြဲဆိုဖို႕အတြက္ ေရွ႕ေနခ မတတ္ႏိုင္ျဖစ္ၾကသလို တရားရင္ဆိုင္ ကာလ ကလည္း လေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေလ့ရွိတတ္တာေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ အေနနဲ႕ ပင္စင္ ေၾကးရယူဖို႕ တရားစြဲဆိုဖို႕ဆိုတာကလည္း လက္ေတြ႕မွာ မျဖစ္ႏိုင္။

အခုလို အျဖစ္မ်ိဳးမျဖစ္ပြားရေအာင္ ၾကပ္မတ္လုပ္ေဆာင္ေပးရမယ့္ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနနဲ႕ ပင္စင္ဌာန ေတြဘက္ကလည္း ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားေတြ အခုလို ေတြ႕ၾကံဳခံစားေနရတဲ့ အေျခအေနဆိုးကို ေျဖရွင္းေပးရန္ က်င့္သံုးရမည့္ နည္းလမ္းက အားနည္းလွ်က္ရွိေနပါတယ္။

ပင္စင္ဌာန တာ၀န္ရွိသူက ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားေတြ အခုလို အျဖစ္မ်ိဳးၾကံဳေတြ႕ရတဲ့အခါ ဌာန၀န္ ထမ္းေတြကိုယ္တိုင္ လုပ္ငန္းခြင္အထိ သြားေရာက္ျပီး ပင္စင္ေၾကးေတြကို ျပန္ေပးဖို႕ အလုပ္ရွင္ေတြကို ေတာင္းဆိုေပးေလ့ရွိေပမယ့္  လူအင္အား မလံုေလာက္တာေၾကာင့္ ထိေရာက္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ ျဖစ္ေနရတယ္လို႕ ေျပာၾကားပါတယ္။

အာဆန္း ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမားေထာက္ပံ့ေရးစင္တာရဲ့ အီဂ်ဲေယာင္ အတုိင္ပင္ခံဌာနမွဴးက အလုပ္ရွင္ေတြအေနနဲ႕ အလုပ္သမားေတြရဲ့ ပင္စင္ေၾကးေတြကို ပင္စင္ဌာနထံ လအတန္ၾကာ မေပး ေဆာင္ေပးပဲ ေနေနတာဟာ ၾကားျဖတ္ယူလို႕တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိလို႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊
အခုကစျပီး အလုပ္သမား ၀န္ၾကီးဌာန၊ လူမႈဖူလံႈေရးဌာနနဲ႕ ပင္စင္ဌာန စတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြ အေနနဲ႕ ေရွ႕ထြက္ျပီး ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြရဲ့ လက္ရွိ အေျခအေနမွန္ေတြကို စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကိုယ္တိုင္ မိမိတို႕ေပးေဆာင္ေနေနတဲ့ ပင္စင္ေၾကး ပမာဏနဲ႕ အေျခအေနေတြကို စစ္ေဆးႏိုင္တဲ့ စနစ္မ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ေပးဖို႕ လိုျပီလို႕ ေထာက္ျပေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။
သတင္း စိုးမုိးသူ

댓글 없음:

댓글 쓰기