2011년 6월 11일 토요일

အစာအိမ္ ေရာဂါႏွင့္ ကိုယ္ေတြ႕


သာမန္အရပ္သားတစ္ေယာက္၏ အသိအရ အစာအိမ္ေရာဂါသည္ ႏွစ္မ်ဳးိ ႏွစ္စားရွိသည္ဟုသိရပါသည္။ တစ္မ်ဳိးမွာ အစာမေၾကခ်က္ေသာ (ဝမ္းမီးညံ့ေသာ) အစာအိမ္ေရာဂါ ျဖစ္၍ ေနာက္တစ္မ်ဳိးမွာ အစာ အိမ္တြင္ အနာျဖစ္ေနေသာ အစာအိမ္ ေရာဂါ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ့္တြင္ ျဖစ္ေနေသာ အစာအိမ္ေရာဂါမွာ အစာမေၾကခ်က္ေသာ (ပါစက ဝမ္းမီးညံ့သည့္)ေရာဂါ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေရာဂါမွာ ေမြးရာပါ အတိတ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာေရာဂါဟုလည္း အခ်ဳိ႕က ဆုိၾကပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဤသုိ႔မယူဆပါ။ အေနအထုိ္င္အစား အေသာက္မွားယြင္းမႈ၊ က်န္းမာေရး အသိ မရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ ေရွးလူႀကီးမ်ား ေျပာစကားအရ လူမွာ အမ်ဳိးၾကက္မွာအ႐ုိးဟု ဆုိပါသည္။ မ်ဳိး႐ုိးဗီဇမ်ား စြန္႔ႏုိင္ခဲသည္ဟုလည္း ဆုိၾကပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္၏ မ်ဳိး႐ုိးမွာ ထမင္းစားအလြန္ျမန္ေသာ မ်ဳိး႐ုိးအက်င့္ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ င႐ုတ္သီးေထာင္းလည္း အလြန္စားပါသည္။ ထမင္းစားလွ်င္ ထမင္းလုပ္ႀကီးႀကီးျဖင့္ င႐ုတ္သီးေထာင္း၊ ငပိခ်က္စပ္စပ္တုိ႔ကုိ ေရာနယ္ကာ အားရပါးရ ခပ္ျမန္ျမန္စားေလ့ရွိပါသည္။ ဤသည္မွာ အဘုိးလက္ထက္ ကတည္း ကျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ထမင္းစားျမန္ကာ င႐ုတ္သီးစားလြန္းသျဖင့္ အေမက မၾကာခဏ သတိေပးရပါသည္။
ထုိ႔ျပင္ က်န္းမာေရး အသိ မရွိ၊က်န္းမာေရး လုိက္စားရေကာင္းမွန္းမသိဘဲ ေန႔စဥ္ ထမင္းစားပုံ စ႐ုိက္ ဆိုးရွိသည့္ အျပင္္ မၾကာမၾကာ ထမင္းၾကမ္း(အညာအေခၚ)လည္း စားတတ္ျပန္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အညာသူ၊ အညာသားမ်ားမွာ ငစိန္ဆန္သာ စားေလ့ရွိၿပီး ငစိန္ဆန္မွာ ဆန္ၾကမ္းျဖစ္ကာ အစာေၾက ခဲပါသည္။ ထမင္းၾကမ္းဆုိလွ်င္ (အားလုံးစားၾကၿပီး က်န္ေသာ ထမင္း) ေအးစက္မာေၾကာ ေနတတ္ပါသည္။ ထုိစ႐ုိက္ဆုိးေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ငယ္စဥ္က တည္းကပင္ ဆီးပူျခင္း၊ မၾကာမၾကာ ရင္ျပည့္ ေအာ့အန္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္ခြင္ထဲေရာက္သည့္အခါ အလုပ္၏ ဖိစီးမႈေၾကာင့္ အစားမမွန္ဘဲ ႀကဳံသလုိ လမ္းေဘး အစားအစာ မ်ားကုိပါ စားလာမိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆီေၾကာ္မ်ားကို မၾကာမၾကာစားလာသည့္အခါ ကြၽန္ေတာ္၏ အစာအိမ္မွာ ပို၍ ပို၍ ဆိုးလာပါသည္။ မိမိ၏ စ႐ုိက္ဆုိးကို ျပဳျပင္ရေကာင္းမွန္းမသိဘဲ ေနလာခဲ့ရာ တစ္ေန႔တြင္ ဒုကၡလွလွႀကီး ေတြ႕ပါေတာ့သည္။ ဗုိက္ထဲက နာက်င္ကုိက္ခဲသည့္ျပင္ ဆီးအိမ္ကလည္း နာက်င္ကုိက္ခဲ လာပါသည္။ တစ္ညတြင္ ဆီးေရာ အစာအိမ္ပါကုိက္ခဲ ေနသျဖင့္ ဧည့္ခန္းတြင္ တစ္ေယာက္တည္း လူးလွိမ့္ေနရပါသည္။ ေဆးခန္းျပေသာ္လည္း အနည္းငယ္သာ သက္သာသျဖင့္္ အစာအိမ္ ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္း ပါရဂူႀကီး ဦးေအာင္ျမင့္ႏွင့္ ဆီးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ ပါရဂူ ဆရာႀကီး ဦးလွမြန္တုိ႔ကုိ ျပသကာ ကုသမႈခံယူရပါသည္။

အစာအိမ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခပ္ပ်စ္ပ်စ္ အျဖဴရည္တုိ႔ကုိ ေသာက္ကာ ဓာတ္မွန္႐ုိက္ရသည့္အျပင္ လက္ေမာင္းကို ေဆးထုိးကာ ဓာတ္မွန္႐ုိက္ရပါသည္။(လက္ေမာင္းကို ေဆးမထုိးမီ သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးရပါသည္။ တခ်ဳိ႕မွာ ယင္းေဆးသြင္းရင္းျဖင့္ ဒုကၡေရာက္သြားၾကသူမ်ားလည္းရွိ ေၾကာင္းေနာင္မွ သိရပါသည္) သမားေတာ္ႀကီး ႏွစ္ဦး ၾကပ္မတ္ကုသ ေပးမႈေၾကာင့္ တစ္လအတြင္း က်န္းမာလာခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆီးေရာဂါ ပါရဂူ၏ မွတ္ခ်က္အရ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ က်င္ေခ်ာင္းထဲ ပုိက္သြင္းကာ စစ္ေဆးမႈလည္း ခံယူခဲ့ရပါသည္။

က်န္းမာလာၿပီးေနာက္ ဌာနတြင္ လုပ္သက္လည္းရလာကာရာထူးအဆင့္တာဝန္လည္း ေလးလံစြာ ထမ္းလာရပါသည္။ ထျ႔ိုပင္္ လႀူကီးတစ္ေယာက္၏ ကုိယ္ေရးလက္ေထာက္အလုပ္ပါ တြဲလုပ္ေပးလာရ သျဖင့္ သူ႔စိတ္ႏွင့္ကိုယ့္ကို ေနလာခဲ့ရပါသည္။ စိတ္ပင္ပန္း ကုိယ္ပင္ပန္း ျဖင့္္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိလာသည့္ အခါ အစာအိမ္မွာ ျပန္ေဖာက္လာပါသည္။ ထုိအခါ ဝမ္းေခါင္းပုိင္းဆုိင္ရာ ဆရာဝန္ ပါရဂူဆရာဝန္ႀကီး ဦးအုန္းခုိင္က ပါးစပ္မွတစ္ဆင့္္ အစာအိမ္ထဲသို႔ မွန္ေျပာင္းသြင္းကာ စစ္ေဆးကုသေပး ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ ျပန္လည္သုံးသပ္ကာ က်န္းမာေရး အသိမ်ားကုိ အပတ္တကုတ္ ရွာေဖြေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ဆရာဝန္အားကုိး၊ ေဆးအားကုိးျဖင့္သာ ေနေနပါက တစ္ေန႔တြင္ ေဆးကုသ၍ မရေတာ့ေသာအျဖစ္ကို မုခ်ႀကဳံရပါေတာ့မည္ဟု သိလာပါသည္။ ထုိအသိဝင္လာျခင္းေၾကာင့္္ ကြၽန္ေတာ္၏မ်ဳိး႐ုိး စဥ္ဆက္အမွားျဖစ္ေသာ အစားျမန္လြန္ျခင္း၊ င႐ုတ္သီးအဆမတန္စားျခင္းတုိ႔ကုိ လုံးဝဆင္ျခင္ပစ္လုိက္ပါသည္။ (လေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္ယူခဲ့ရပါသည္) ထုိ႔ျပင္ အခ်ိန္မွန္စားျခင္း၊ လမ္းေဘး အစားအစာႏွင့္္ ဆီေၾကာ္မ်ားကိုေရွာင္ျခင္း၊ သင့္တင့္ေသာအစာကုိ သင့္တင့္႐ုံသာ စားျခင္းတုိ႔ျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိမိမိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္လာခဲ့ပ ါသည္။

ထုိ႔အျပင္ အစာအိမ္၊ ဆီးေရာဂါတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အားကုိးေလာက္ေသာ တုိင္းရင္းေဆးဝါးကုိလည္း ေလ့လာဆည္းပူးကာ မွီဝဲလာခဲ့ပါသည္။ မိမိအေတြ႕အႀကဳံအရ ျဖဴေကာင္တံဆိပ္ ကခ်င္အစာအိမ္ေဆး၊ ဆရာဦးထြန္းထြန္း(ေရႊေခါင္းေပါင္း)၏ အစာအိမ္ေဆးဝါမႈန္႔၊ ဆရာႀကီး ဦဉာဏ္လြင္၏ အစာအိမ္ေဆး၊ ဦးဘုိးႀကးီ ၏အစာအိမ္ေဆးႏွင့္ တပင္တိုင္ျမနန္းဥ အနီတုိ႔မွာ အားကုိးေလာက္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား ျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည။္ ထ႔ိျုပင္ စႏိုဂါးဒင္း အိမ္ရာသဃၤန္းကြၽန္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာမဟာ ေျဖေဆးမႈန္႔ႏွင့္ ဆရာႀကီး ဦးလဇြမ္လရန္၏ တပင္တုိင္ျမစ္ပြားနာ ေပ်ာက္ေဆးမႈန္႔တုိ႔သည္ အလြန္အစြမ္း ထက္သည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ရပါက က်န္းမာေရး အသိရွိရွိျဖင့္ က်န္းမာေရးလုိက္စားကာ အစာအိမ္အတြက္ ေငြကုန္ ေၾကးက်မရွိ အလြန္႐ုိးစင္းလြယ္ကူေသာေဆးနည္းျဖင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္လုိပါသည္။ လက္ေတြ႕အက်ဳိးရွိေသာ ထုိနည္းမွာ ဗာဒံပင္မွ အရြက္ (မွည့္ရင့္ေနေသာအနီရြက္) ကို သုံးခြက္တစ္ခြက္တင္ ႀကဳိေသာက္ေသာ နည္းျဖစ္ပါသည္။ ႐ုိးစင္းလြယ္ကူလြန္း၍ ယုံၾကည္ရခက္ပါသည္ ဟုဆုိပါက မယုံလွ်င္ လုပ္ၾကည့္ေလ ဟုသာ တုိက္တြန္းလုိက္ရပါသည္။
သတင္း လမ္းသစ္အြန္လိုင္းဂ်ာနယ္

댓글 없음:

댓글 쓰기