2011년 8월 16일 화요일

လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြနဲ႕ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ၇ႏွစ္ျပည့္ အီးပီအက္စ္စနစ္

အင္ဒိုနီးရွားအလုပ္သမား Jဟာ အီးပီအက္စ္စနစ္နဲ႕ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ဂ်ဴလိုင္လမွာ ကိုရီးယားကို ၀င္ေရာက္ လာကာ ဂေယာင္ဂီဒို ဟြာေဆာင္းျမိဳ႕ရွိ စက္ရံုတရံုမွာ စတင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႕ကို အလုပ္ရွင္က ကိုယ့္ စားရိတ္နဲ႕ကိုယ္ ေန႕လယ္စာကို ၀ယ္စားခိုင္းပါတယ္။

အလုပ္စာခ်ဳပ္မွာ ေန႕လယ္စာေကၽြးမယ္လို႕ ပါရွိေပမယ့္ ဒါကို မလိုက္နာပဲ အလုပ္စာခ်ဳပ္ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ အလုပ္ရွင္နဲ႕ ဆက္လက္ အလုပ္ မလုပ္လိုတာေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးတဲ့အခါ စာခ်ဳပ္ဆက္ မခ်ဳပ္ဘူးလို႕ သူက အလုပ္ရွင္ကို ၾကိဳေျပာထားလိုက္ပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း မျပည့္မီ လအနည္းငယ္အလိုမွာ အလုပ္ရွင္ကို သူ႕ကို အလုပ္ထုတ္ျပစ္လိုက္ပါ တယ္။ ၁ႏွစ္ျပည့္တဲ့အထိသူ႕ကို အလုပ္ခိုင္းခဲ့ရင္ အလုပ္သမားဥပေဒအရ လုပ္သက္ခံစားခြင့္ကို ေပးရမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အခုလို အလုပ္ကို ၾကိဳတင္ျပီး ထုတ္ျပစ္လိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


ယခုလ ၁၇ရက္ေန႕ဟာ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၇ရက္ေန႕က စျပီး စတင္ က်င့္သံုးလာခဲ့တဲ့ အီးပီအက္စ္ စနစ္ဟာ ၇ႏွစ္ သက္တန္းျပည့္တဲ့ ေန႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္နဲ႕ ေနာင္ႏွစ္မွာ အီးပီအက္စနစ္နဲ႕ ၀င္ေရာက္ လာသူ အလုပ္သမား ၁သိန္းေက်ာ္ဟာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ သက္တန္းျပည့္ကာ ႏိုင္ငံတြင္းက ထြက္ခြာေပး ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေပါင္းခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ေမလက အီးပီအက္စနစ္နဲ႕ ၀င္ေရာက္လာသူ ၁၀ႏုိင္ငံက အလုပ္သမား၉၃၁ဦးကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျပီး ရလာဒ္ကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၄ရက္ေန႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီစစ္တမ္းမွာ အလုပ္ရွင္ရဲ့ အလုပ္ စာခ်ဳပ္ခ်ိဳးေဖာက္မႈက ၅၈.၃%ရွိတာေၾကာင့္ အလုပ္သမားရဲ့ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈဆိုတဲ့ ပထမအဆင့္ ေျခလွမ္းဟာ အဦးဆံုး ပ်က္စီး ေနတာကို ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ အလုပ္ခ်ိန္ အတိအက်မရွိမႈက ၂၅.၃%၊ လစာမေပး၊ နားခ်ိန္၊ နားရက္မေပး က ၂၃.၃%၊ အခမဲ့ အစားအေသာက္၊ အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား၊ ေနထိုင္ရန္ အခန္းေပးျခင္း စတာေတြ ပ်က္ကြက္မႈ က ၁၈.၃%၊ ၁၆.၁%၊၁၃% စသျဖင့္ ေတြ႕ရွိရျပန္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အလုပ္သမားအေပၚ ဆဲဆိုမႈက ၇၈%၊ ယဥ္ေက်းမႈ မတူညီမႈအေပၚ ႏွိပ္ကြက္မႈက ၄၃.၉%နဲ႕ ထိကပါး ယိကပါး ျပဳလုပ္မႈ ၁၃.၅% ဆိုတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
အလုပ္စာခ်ဳပ္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းတို႕ဟာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေနနဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေစျခင္းကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ငန္းခြင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ဟာ ၃ၾကိမ္ အထိသာ ရရွိျခင္း၊ အလုပ္ရွင္ရဲ့ သေဘာတူ လက္မွတ္ပါမွ ျဖစ္ျခင္း စတာေတြဟာ အီးပီအက္စ္စနစ္ရဲ့ မေကာင္းတဲ့ အဓိက အခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအၾကိမ္ စံုစမ္း စစ္ေဆးခ်က္အရ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၆၁.၆%ဟာ လုပ္ငန္းခြင္ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႕ အစီ အစဥ္ ရွိေနၾကေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ အဲဒီအနက္ အရမ္းပင္ပန္းလို႕ဆိုတာက ၂၈.၄%၊ သင့္ေတာ္တဲ့ လစာမရ ရွိလို႕က ၂၂.၃%၊ လူမဆန္တဲ့ အျပဳအမူ ၁၂.၉%နဲ႕ လစာမေပးလို႕ဆိုတာက ၁၀.၃%တို႕ ရွိၾကပါတယ္။


ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတို႕ရဲ့ တေန႕ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ဟာလည္း ပ်မ္းမွ်ျခင္း ၁၂နာရီရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရတာၾကာင့္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္က စစ္ေဆးခ်က္နဲ႕ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ၁နာရီ ထပ္တိုးလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တေန႕ ၁၀နာရီနဲ႕ ၁၄နာရီၾကား အလုပ္လုပ္တယ္လို႕ ေျဖသူက ၄၇.၃%၊ ၈နာရီနဲ႕ ၁၀နာရီၾကား အလုပ္ လုပ္သူက ၄၃.၇% ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ လစာ နည္းပါးတာေၾကာင့္ အခ်ိန္ပို အလုပ္ေတြကို ပိုလုပ္ေနၾကရ ျခင္းနဲ႕ ပင္ပန္းေပမယ့္ လစာမ်ားတဲ့ အလုပ္ကိုသာ ေရြးျခယ္လုပ္ကိုင္ၾကျခင္း တို႕ရဲ့ ရလာဒ္ပါပဲ။

လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိတဲ့အခါမွာလည္း ကိုယ့္စားရိတ္ နဲ႕ ေဆး၀ါးကုသသူက ၄၇.၅%က ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရျပန္ပါတယ္။
ဒါေတြကို ၾကည့္ခ်င္းျဖင့္ အီးပီအက္စ္ စနစ္ဟာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ့ အလုပ္သမားနဲ႕ လူ႕အခြင့္ အေရးအေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ဒီစနစ္ကို ျပဳျပင္ဖို႕ အထူး လိုအပ္ေနေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

သတင္း စိုးမုိးသူ

댓글 없음:

댓글 쓰기