2012년 3월 23일 금요일

ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပ(ဧရာ၀တီ)

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္
 ေလ့လာမႈ ကြန္ရက္ အဖြဲ႔က ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းဌာနမ်ားကိုဖိတ္ၾကား၍ ယေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
 ျပဳလုပ္သည္။
ယေန႔က်င္းပေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏုိင္ (ဓာတ္ပုံ - ၈၈)

ယင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ ေ၀ဇယႏၱာလမ္းေပၚရွိ မ်ိဳးဆက္ ၈၈  ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ယာယီ႐ုံးတြင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ဘယ္ေလာက္တရားမွ်တမႈ ရွိသလဲ၊ လြတ္္လပ္မႈ ရွိသလဲ၊ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း ေတြနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ညီလဲ ဆုိတာကို စမ္းစစ္ဖုိ႔အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တဲ့ ကြန္ရက္ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး မီဒီယာေတြကို အသိေပးတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု အဆုိပါ ကြန္ရက္တြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္သူတဦးျဖစ္သည့္ ကုိေဇာ္မင္းက ဧရာ၀တီကိုေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ကြန္ရက္ ကို ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ုံး၊ ျမန္မာ့ ကြန္ရက္ အပါအ၀င္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ား၊
 ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖင့္ ယမန္ေန႔က စည္းေ၀း ဆုံးျဖတ္၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ယေန႔ က်င္းပေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္တြင္း ဆုိင္ရာ စိတ္၀င္စားသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကၿပီး
 ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုလွမ်ိဳးေနာင္၊ မမီးမီး အစရွိသူတုိ႔မွ သတင္းေထာက္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ကြန္ရက္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၄ ရပ္ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳ ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊
စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ဗဟုိကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔ စုဖြဲ႔ၿပီး ထုိအဖြဲ႔မွ သတင္း အခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊
ရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳေန႔ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊
ရြးေကာက္ပြဲအၿပီး သံုးသပ္ခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း ၄င္းတုိ႔၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပါတီတခုခုကို ရည္ရြယ္၍ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းျခင္းမ်ားလုပ္ရန္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တရားမွ်တမႈရွိ၊ မရွိကိုသာ အာရံု စိုက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီ အေျခခံေပၚ မူတည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္မႈ အေတြ႔အႀကံဳရွိသူမ်ားပါ၀င္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ား သည္လည္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ေဒသမ်ားစြာ တြင္ အဆင္သင့္ေရာက္ ရွိေနၿပီ
ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ကိုေဇာ္မင္းက ေျပာသည္။

မၾကာေသးမီကာလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈ ရွိ ၊ မရွိ ေရြးေကာက္ ပြဲ က်င္းပသည့္ တရက္တည္းကိုသာ ၾကည့္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာက ဆံုးျဖတ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း
ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္ တခုလံုးကို ၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္သြားမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိထားသည္။

ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ အေျခခံ အားျဖင့္ မဲေရတြက္ျခင္းႏွင့္ မဲ႐ုံေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒတြင္လည္း အဆုိပါအခြင့္အေရး သဏၭာန္ ျပဌာန္းထားေၾကာင္းသိရသည္။
“ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကိုလည္း က်ေနာ္တုိ႔ ေလ့လာပါတယ္။ လူ ၁၀ ေယာက္ ၀င္ေလ့လာခြင့္ရွိတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ သိရပါတယ္”ဟု ကိုေဇာ္မင္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ကြန္ရက္ အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ၿပီးလွ်င္လည္း သံုးသပ္ခ်က္ စာတမ္းတေစာင္ ထြက္ရန္ရွိေၾကာင္း လည္း သိရသည္။
“က်ေနာ္တုိ႔က ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို လက္ရွိ ရွိေနတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ လည္းေကာင္း၊
 ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီးေတာ့ လည္းေကာင္း မၾကြင္းမက်န္ဘဲ အခ်က္အလက္ေတြကို ဦးစားေပးၿပီး မွတ္တမ္းတင္မယ္။ ၿပီးရင္ ဒီအေပၚမွာ ကြန္ရက္အဖြဲ႔ေတြက ေကာက္ခ်က္ဆြဲၿပီး သံုးသပ္ခ်က္စာတမ္းကို ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ထုတ္ျပန္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ကိုေဇာ္မင္းက ဆုိသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၈ ေနရာအတြက္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ ေရး ပါတီေပါင္း ၁၇ ပါတီ ၀င္ေရာက္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစုိးရကလည္း ကုလ သမဂၢ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပ သမဂၢ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ သတင္း မီဒီယာမ်ားကိုပါ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ လာေရာက္ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရန္ တရား၀င္ဖိတ္ေခၚထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အဂၤါေန႔က လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ဆိုင္ရာ အာရွကြန္ရက္(ANFREL)၏ ညႊန္ၾကားေရး မႉး Somsri ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ႏွစ္ဦးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ျပည္ႏွင္ဒဏ္
ေပး၍ ျပန္လည္ ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္။
Somsri က ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ႐ိုးသားမႈရွိရန္ လုိေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

댓글 없음:

댓글 쓰기